بایگانی برچسب ها: مشکی رنگ عشقه

رضا صادقی سفید پوش میشود!!

رضا صادقی سفید پوش میشود!!

خواننده ای که بعد از ۱۸ سال حاضر شد بخاطر هموطن های کرمانشاهی پیراهن مشکی خود را بفروشد. ادامه مطلب

ادامه مطلب