بایگانی برچسب ها: حذف یارانه ها

طرح نمایندگان مجلس برای قطع نشدن یارانه نقدی

طرح نمایندگان مجلس برای قطع نشدن یارانه نقدی

طبق پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه جایی یکی از ردیف های تبصره ۱۴، ۳۳۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی اضافه کنند. ادامه مطلب

ادامه مطلب