اجتماعی

اگر دختر دارید بخوانید…

اگر دختر دارید بخوانید…

روز دختر مبارک.دختر دارها بخوانند… زنان در دنیای امروز در اکثر شغل‌ها حتی مشاغل صنعتی و بسیار تخصصی حضور چشمگیر دارند و توانایی و لیاقت خود در اجرای کار‌ها و وظایف محوله به نحو احسن را نشان داده اند. ادامه مطلب

ادامه مطلب