اخبار

أسامی مفقودین ، نجات یافتگان و فوتی های حادثه دزفول

أسامی مفقودین ، نجات یافتگان و فوتی های حادثه دزفول

۱۹نفر از طبیعت گردان شهر اهواز در قالب تور طبیعت مهربان اهواز ساعت ۱۶ سوار بر تیوپ ها از منطقه کول خرسان شروع به حرکت میکنند که بعد از طی مسافتی با صخره برخورد کرده و در گرداب گیر افتاده و تعدادی از طبیعت گردان دچار غرق شدگی می شوند ادامه مطلب

ادامه مطلب